|
|
کدخبر: ۱۷۲۲۱۷

معاون سازمان فنی و حرفه ای کشور گفت: طرح استقرار نظام مدیریت بهره وری بر اساس ماده ۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه، در ۵ مرحله آماده سازی و فرهنگ سازی، تدوین شاخص های بهره وری، آسیب شناسی، برنامه ریزی و بهبود و اجرا طراحی شده که ۴ مرحله آن به اتمام رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رهام کیایی گفت: سازمان فنی و حرفه ای کشور در راستای طرح استقرار نظام مدیریت بهره وری موضوع ماده ۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موفق به تدوین سند ارتقای بهره وری شد.

معاون سازمان فنی و حرفه ای کشور اظهارداشت: طرح استقرار نظام مدیریت بهره وری در ۵ مرحله آماده سازی و فرهنگ سازی، تدوین شاخص های بهره وری، آسیب شناسی، برنامه ریزی و بهبود و اجرا طراحی شده که ۴ مرحله آن به اتمام رسیده است.

کیایی همچنین از تشکیل جلسه شورای معاونان در تاریخ ۹۳.۰۲. ۰۸ با حضور رئیس و معاونان سازمان فنی و حرفه ای، کاویانی رئیس مرکز نوآوری و اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون، کار و رفاه، شفیعی مشاور امور بهره وری و اعضای کمیته تخصصی بهره وری این سازمان خبر داد.

وی بیان داشت: کمیته تخصصی بهره وری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بر اساس دو مأموریت اصلی این سازمان تحت عناوین تامین و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز صنایع، کشاورزی و خدمات کشور و برنامه ریزی آموزشی بر اساس سیاست های کلی دولت در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات و به استناد سند راهبردی مهارت و فن آوری سازمان آموزش فنی و حرفه ای به عنوان یک سند و مرجع بالادستی به تدوین و سنجش شاخص های بهره وری در حوزه های تخصصی سازمان پرداخته است.

این مقام مسئول در سازمان فنی و حرفه ای کشور تصریح کرد: پس از آن، تحلیل کیفی و آسیب شناسی بر اساس تکنیک SWOT صورت گرفت و راهبردهای کلیدی بر اساس تعاملات ماتریس مربوطه و با توجه به سطح اهمیت آنها استخراج شد و در پایان سند ارتقای بهره وری تدوین و در مرحله اجرا قرار گرفت.

ارسال نظر