|
|
کدخبر: ۱۷۲۹۷۷

آخوندی؛

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت جدا شدن از شیر نفت و تکیه نکردن بر منابع دولتی برای توسعه، گفت: باید به دنبال راهکارهایی برای افزایش درآمد مردم باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی با بیان اینکه همه اقدامات باید به فعال شدن تجارت در منطقه و افزایش درامد مردم منجر شود اظهارداشت: باید به دنبال راهکارهایی باشیم که بتوانند تولید، ارزش افزوده، ثروت و در نهایت قدرت خرید مردم را افزایش دهند.

وی با تاکید بر اینکه نباید برای توسعه متکی به شیر نفت و منابع دولتی بود افزود: سرمایه گذاری های دولتی شاید بتوانند در کوتاه مدت با رونق همراه شوند اما ما باید در شهرستان ها تلاش کنیم بخش صنعت و تجارت را فعال کنیم تا مردم قدرت تولید پیدا کنند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: باید از خود بپرسیم چرا افرادی که در استان ثروتی می یابند در ایلام نمی مانند و ما چه کاری برای ماندگار کردن آنها می توانیم انجام دهیم.

وی تصریح کرد: درست است که همواره می توان وضعیت جاده ها را بهتر کرد، اما در حال حاضر نیز جاده های موجود وضعیت خوبی ندارند ولی میزان بهره وری از آنها در وضعیت مناسبی نیست.

آخوندی با بیان اینکه در ایلام دولت و بخش خصوصی گفتگوی سازنده ای با یکدیگر ندارند، گفت: مادامی که رابطه دولت و بخش خصوصی به صورت دولتمرد و ارباب رجوع تعریف شود مقصودی به نام توسعه محقق نخواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: باید حتی در محیط های غیراداری نیز با برگزاری جلساتی منظم با نهادهای مدنی که می توانند وارد صنعت، تجارت و تولید شوند گفتگو کرد چرا که توسعه با دستور و پول دولت شکل نمی گیرد، بلکه باید توسط کارآفرینان جامعه ایجاد شود.

ارسال نظر