|
|
کدخبر: ۱۷۳۳۰۸

معاون ساخت و توسعه آزادراهها با اشاره به اینکه ساخت آزادراه حرم تا حرم یک ضرورت بوده است، گفت: طرح های بزرگ هزینه های زیادی دارد و برای توسعه کشور طبیعی است که باید از شرایط سخت عبور کنیم.

حسن احمدی نوری در گفتگو با مهر در خصوص شرایط سخت زمین در ساخت آزاده راه قم - گرمسار و تاثیر آن در افزایش هزینه ها، گفت: شرایط زمین هرچه باشد ما دانش ساخت آن را داریم و در شرایط مختلف شن گون و باتلاق هم ساخت آزادراه را انجام می دهیم.

وی با تاکید بر اینکه ما برای کیفیت همه گونه هزینه را انجام می دهیم، بیان کرد: طرح های بزرگ هزینه های زیادی دارد و برای توسعه کشور طبیعی است که باید از شرایط سخت هم عبور کنیم.

معاون ساخت و توسعه آزادراه ها در خصوص ضرورت احداثاین آزادراه با اشاره به اینکه ما در زمین های سخت تر دیگری هم راه آهن می سازیم، اظهار داشت: از ابتدا هم بنای ساخت آزادراه را داشتیم و مردم هم استقبال زیادی از این مسیر کرده اند بطوریکه هنوز تکمیل نشده برخی خودروها از آن استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه این آزادراه ۶ باند و با عرض ۱۷.۵ متر است، گفت: ممکن است برخی از باندهای آزادراه را الان زیر عبور بیاندازیم و باندهای بعدی را تکمیل کنیم بنابراین برای بهره برداری زمان های مختلفی را قرار می دهیم.

احمدی نوری در خصوص مسیر موجود تهران - مشهد، اظهار داشت: این مسیر آزادراهی نیست و بطور مستقیم از قم به مشهد نمی رود اما مسیر جدید هم اکنون هم مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

ارسال نظر