|
|
کدخبر: ۱۷۳۴۶۱

به گفته مسئول فروش کتاب «پایی که جا ماند» استقبال از نسخه عربی این کتاب به گونه ای بود که فقط چند جلد از این کتاب باقی مانده است.

به گزارش مشرق، کتاب «پایی که جاماند» به زبان عربی مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.

کتاب «پایی که جاماند» مجموعه خاطرات سید ناصر حسینی پور در زندان مخفی عراق است که از سوی انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است. پس از تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر نشر و گسترش آثار دفاع مقدس در کشورهای دیگر این کتاب توسط کمال السید به زبان عربی برگردان می شود و در کشورهای عرب زبان مورد استقبال گسترده قرار می گیرد.

حال «پایی که جاماند» عربی در نمایشگاه کتاب تهران نیز با استقبال بی نظیری رو به رو شده است و به گفته مسئول فروش این کتاب، استقبال به گونه ای بوده که فقط چند جلد از این کتاب باقی مانده است.

این کتاب توسط «جمعیه المعارف الاسلامیه الثقافیه» در بیروت و توسط «موسسه انوار رسول اعظم» در عراق نشر یافته است. ترجمه عربی کتاب های دیگری مانند «لشکر خوبان» و «گردان کمیل» نیز در دست انجام است.

در ادامه بخش هایی از این کتاب را می خوانیم: «در حالی که سرم پایین بود، کنارم نشست، موهایم را گرفت و سرم را بالا آورد؛ چنان به صورتم زل زد، احساس کردم اولین بار است ایرانی می بیند. بیشتر نظامیان از همان لحظه اول اسارتم اطرافم ایستاده بودند و نمی رفتند.

زیاد که می ماندند، با تشر یکی از فرماندهان و یا افسران ارشدشان آن جا را ترک می کردند. چند نظامی جدید آمدند. یکی از آنها با پوتین به صورتم خاک پاشید. چشمانم پر از خاک شد. دلم می خواست دست هایم باز بود تا چشم هایم را بمالم. کلمات و جملاتی بین آنها رد و بدل می شد که در ذهنم مانده. فحش ها و توهین هایی که روزهای بعد در العماره و بغداد زیاد شنیدم.

یکی شان که آدم میان سالی بود گفت: لعنه الله علیکم ایها الایرانیون المجوس. دیگری گفت: الایرانیون اعداء العرب. دیگر افسر عراقی که مؤدب تر از بقیه به نظر می رسید، گفت: لیش اجیت للحرب؟(چرا اومدی جبهه؟) بعد که جوابی از من نشنید، گفت: اقتلک؟(بکشمت؟) آنها با حرف هایی که زدند، خودشان را تخلیه کردند…»

ارسال نظر