|
|
کدخبر: ۱۷۳۵۸۲

استان گیلان در شمال کشور از ابتدای سال آبی جاری در مهرماه ۹۲ تاکنون بیش از ۱۳ برابر استان سمنان در مرکز کشور بارندگی داشته است. پس از سمنان، یزد و خراسان جنوبی کمترین بارش را در کشور داشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سال آبی جاری تاکنون گیلان با ۷۵۶ میلیمتر پُربارش ترین و سمنان کم بارش ترین استان های کشور بوده اند. پس از سمنان، یزد با ۷۸ میلیمتر و خراسان جنوبی با ۹۰ میلیمتر بارندگی، دیگر استان های کم بارش کشور گزارش شده اند.

میزان بارش استان گیلان درمقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، ۱۷ درصد افزایش و در قیاس با دوره درازمدت هشت درصد افزایش داشته است. براساس این گزارش، استان های کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری نیز پس از گیلان در جایگاه بعدی استان های پُربارش کشور قرار گرفته اند.

از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در استان کهگیلویه و بویراحمد ۵۶۷ میلیمتر بارش رخ داده است. میزان بارش استان کهگیلویه و بویراحمد در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، پنج درصد کاهش و در قیاس با دوره درازمدت ۱۷ درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین از ابتدای مهرماه سال ۹۲ تاکنون، در استان چهارمحال و بختیاری ۵۶۶ میلیمتر بارندگی صورت گرفته که این میزان بارش درمقایسه با سال آبی گذشته شش درصد کاهش و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۱۱ درصد کاهش نشان می دهد.

سمنان کم بارش ترین استان کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون گزارش شده و حجم بارش های این استان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، ۵۸ میلیمتر ثبت شده است. میزان بارش استان سمنان در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، ۴۳ درصد کاهش و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۴۲ درصد کاهش نشان می دهد.

پس از این استان، یزد با ۷۸ میلیمتر و خراسان جنوبی با ۹۰ میلیمتر بارندگی از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، دیگر استان های کم بارش کشور گزارش شده اند. میزان بارش استان یزد در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته ۳۹ درصد کاهش و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله دو درصد کاهش نشان می دهد.

براساس این گزارش، میزان بارش استان خراسان جنوبی نیز در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته ۲۰ درصد کاهش و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۱۸ درصد کاهش نشان می دهد.

ارسال نظر