|
|
کدخبر: ۱۷۳۹۲۷

بخش دوم فهرست واگذاری های امسال؛

خبرگزاری تسنیم: نام ۷۶ شرکت دولتی از جمله قطارهای مسافری رجاء، باشگاه های فرهنگی و ورزشی استقلال، پرسپولیس و نفت تهران در لیست بنگاههای " بزرگ " قابل واگذاری در سال ۹۳ قرار دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم؛ نام ۷۶ شرکت دولتی در لیست بنگاههای " بزرگ " قابل واگذاری در سال ۹۳ توسط سازمان خصوصی سازی منتشر شد که جزئیات آن به این شرح است:

گروه " یک " واگذاریها:
۱ – ۱۰۰ درصد سهام شرکت قطارهای مسافری رجاء - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
۲ – ۱۰۰ درصد سهام شرکت ماشین سازی تبریز - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
۳-۱۰۰ درصد سهام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
۴ – ۱۰۰ درصد سهام شرکت لوله گستر اسفراین لوله گستر اسفراین - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
۵ – ۱۰۰ درصد سهام شرکت پرورش کرم ابریشم ایران - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی شهرک های کشاورزی
۶-۴۰ درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق زرند به همراه ۱۰۰ درصد ارزش نیروگاه زرند - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر
۷-۳۳.۹۳ درصد سهام شرکت عمران تکلار - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
۸-۱۰۰ درصد سهام شرکت مرکز گسترش فن آوری ایران - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
۹-۱۰۰ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
۱۰-۱۰۰ درصد سهام شرکت ذغال سنگ البرز مرکزی - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۱۱-۱۰۰ درصد سهام شرکت مس شهر بابک(میدوک) - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۱۲-۱۰۰ درصد سهام شرکت موسسه فرهنگی و ورزشی نفت تهران - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی نفت ایران
۱۳-۹۶.۴۹ درصد سهام شرکت توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران(انبارهای نورد) - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۱۴-۸۱.۳۱ درصد سهام شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
۱۵-۴۵.۳۱درصد سهام شرکت نورد و لوله اهواز - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

گروه " دو " واگذاریها:
۱۶-۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر
۱۷-۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیرو ی برق سبز منجیل - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر
۱۸-۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیرو ی برق لوشان - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر
۱۹-۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیرو ی برق شاهرود - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر
۲۰-۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیرو ی برق خراسان - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر
۲۱ تا ۵۹-۴۹ درصد سهام ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق استان ها و شهرها - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر
۶۰-۴۹.۹ درصد سهام شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر
۶۱ تا ۷۴ - ۱۰۰ درصد سهام شرکت شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق ۱تا ۱۴ - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
۷۵-۱۰۰ درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی وزارت ورزش و جوانان
۷۶ - ۱۰۰ درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی استقلال - زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی وزارت ورزش و جوانان

بر اساس این گزارش؛ به استناد ماده دو فصل دوم سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مجاز و مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند آن هم تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال ۸۸. اما در تبصره ۲ ماده ۳ این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاراتی شده است.
همچنین در تبصره های ماده ۳ فصل ۲ این قانون در خصوص شرکت های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و ۸۰ درصد باقیمانده را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال ۹۳ واگذار کند.
انتهای پیام /

ارسال نظر