|
|
کدخبر: ۱۷۴۰۸۹

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نظام شهرداری ها باعثشده که هزینه ها از فروش شهرها تامین شود گفت: باید نظام حکمروایی محلی شکل بگیرد که در آن بافت فرسوده تولید نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در مراسم هفدهمین سالگرد تاسیس شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با بیان اینکه بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری یک موضوع پیچیده است گفت: اصلی ترین بحثما این است که نوسازی و بهسازی شهری تبدیل به یک درخواست اجتماعی شود.

وی افزود: در این ۱۷ سال تا حدودی به این سمت حرکت کردیم و می بینیم که در قانون ساماندهی مسکن بهسازی بافت های فرسوده آورده شده است اما هنوز با خواست اجتماعی فاصله زیادی داریم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هنوز ساخت و ساز در حواشی شهرهای راحت تر از ساخت و ساز در بافت فرسوده است گفت: گرایش به سمت بیرون شهر بسیار زیاد است در حالی که شهرها با مشکل فرسودگی درونی مواجه هستند.

آخوندی با اشاره به اینکه بیشتر سلیقه دولتمردان در این امر حاکم بوده است گفت: باید ساکنان این محدوده ها در زندگی خود مشارکت داشته باشند که هنوز خیلی با این موضوع فاصله داریم.

وی با بیان اینکه شهرداری و دولت در بهسازی بافت های قدیمی ایران مداخله می کنند افزود: اما هنوز ساکنان نظر جدی ندارند و در این زمینه اظهار نظری نمی کنند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در ایران تنها یک حکمروایی ملی داریم اظهار داشت: در حال حاضر حکمروایی محلی در کشور نداریم و برای ایجاد آن باید فعالیتهای بسیار در زمینه اجتماعی انجام دهید.

وی با بیان اینکه در تامین مالی شهرداری های بسیار دچار افراط و تفریط شدیم در یک زمانی شهرداری ها وابسته به دولت بودند و در زمان دیگری کاملا مستقل شدند در حالی که برخی از شهرها بسیار در این زمینه فقیر هستند و حتی زمینه های روزمره خود را هم نمی توانند پاسخ بدهند.

آخوندی تصریح کرد: رفع عدم تعرضهای جغرافیایی و حمایت از حکمروایی محلی هنوز در ایران شکل نگرفته است. و باید در این زمینه اقداماتی انجام دهیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آنطور که از گذشته به یاد دارم شهرداری ها فقط در معابر حق تملک دارند گفت: قبول دارم که راه طولانی ای را در بهسازی و نوسازی شهری در پیش داریم ضمن آنکه در بازدیدی که از شهرهای ایران در هفته های گذشته داشتیم، دیدم که معماری واقعا نگران کننده است.

وی با انتقاد از اینکه برای بهسازی تنها راه حل در افزایش تراکم دیده اند گفت: به طور حتم این راه حل درستی نبوده است زیرا کیفیت زندگی را تنزل داده و در بهترین حالت فقط ساختمانها را با کیفیت ساخته شده است.

وی در خصوص نظام حکمروایی محلی برای بهسازی بافت های فرسوده افزود: باید به یک مدل از حکمروایی محلی برسیم که در آن بافت فرسوده تولید نشود و رابطه بیان دولت محلی و دولت مرکزی متکی بر رفع عدم تعادل ها باشد.

آخوندی با بیان اینکه شهرداری تمام فرصت های آینده زیست محیطی را به فروش گذاشته است گفت: فرصت های آینده را در قبال هزینه های کوتاه مدت از بین برده اند و از فروش شهرها هزینه ها را تامین می کنند.

وی با اشاره به اینکه نباید حراسی از بحثکردن داشته باشیم و باید به یک اجماع در جامعه برسیم گفت: شهروندان را باید محور قرار دهیم همین که در سخن بپذیریم یک گام به پیش گذاشته ایم.

ارسال نظر