|
|
کدخبر: ۱۷۵۱۵۷

گمرک ایران در بخشنامه ای به ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد: ارزشگذاری دو مدل سواری وارداتی چینی ساخت سال ۲۰۱۴ انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران در بخشنامه ای به ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرائی کشور اعلام کرد: ارزش خودروهای سواری چینی GREAT WALL مدل های H۶ و M۴ سال ۲۰۱۴ تعیین شود.

در بخشنامه گمرک آمده است: در اجرای تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۳۴ مورخ ۹۳.۰۲. ۰۹ کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش سواری های GREAT WALL سال ۲۰۱۴ ساخت چین ارسال می شود.

مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده و با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

ارسال نظر