|
|
کدخبر: ۱۷۵۲۶۱

ذخیره آب سدهای کشور در حال حاضر با یک میلیارد و ۱۰ میلیون مترمکعب به ۲۴.۸ میلیاردمترمکعب رسید و ۴۵ درصد حجم مخازن سدها نیز خالی از آب است.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور ۲۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل ۴ درصد کاهش نشان می دهد.

هم اکنون ۵۵ درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب پُر بوده ضمن اینکه مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی ۴۷.۴ میلیارد مترمکعب گزارش شده است. حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ۹۲) تاکنون، در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته چهار درصد کاهش یافته است.

حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود ۲۵ میلیارد و ۸۱۰ میلیون مترمکعب بوده است. براساس این گزارش، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ۹۲) تاکنون، با ۳.۸ درصد افزایش به ۲۷ میلیارد و ۹۱۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته ۲۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود. میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ۹۲) تاکنون، ۱۵ میلیارد و ۸۱۰ میلیون مترمکعب گزارش شده در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، به میزان ۱۷ میلیارد و ۸۰ میلیون مترمکعب بوده است.

بر این اساس، حجم آب خروجی از سدهای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، ۷ درصد کاهش نشان می دهد. هم اکنون ۵۵ درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب پُر بوده ضمن اینکه مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی ۴۷.۴ میلیارد مترمکعب گزارش شده است.

ارسال نظر