|
|
کدخبر: ۱۷۷۲۷۳

معاون آموزش متوسطه با رد صحت آمار اعتیاد دانش آموزان؛

خبرگزاری تسنیم: معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با رد صحت و دقت آمار اعتیاد دانش آموزان گفت: جامعه دانش آموزان در معرض اعتیاد بسیار بزرگتر از جامعه دانش آموزان معتاد است.

علی زرافشان درگفت وگو با خبرنگار انتظامیخبرگزاری تسنیمدر واکنش به آمار ارائه شده در مورد اعتیاد دانش آ موزان اظهار داشت: باید به این نکته توجه داشت که هیچ آمار دقیقی از اعتیاد دانش آموزان وجود ندارد و این به دلیل فرهنگی و انگ دار بودن مساله اعتیاد در کشور است. لذا آماری که از اعتیاد دانش آموزان ارئه می شود از تعمیم آمار اعتیاد در بین مراجعانی است که به تمام کشور تعمیم داده شده است.

اخراج دانش آموز معتاد اخراج از مدرسه است نه محرومیت از تحصیل

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که آیا وزارت آموزش و پرورش در برابر اعتیاد دانش آموزان آنها را از مدرسه اخراج می کند یا خیر، گفت: گاهی اتفاق می افتد که وجود دانش آموز معتاد در مدرسه برای دیگر دانش آموزان آسیب زا است از این رو در چنین مواردی مجبور به اخراج دانش آموز معتاد از مدرسه هستیم ولی این اخراج به معنای محروم کردن وی از تحصیل نیست، بلکه به معنای جا به جا کردن این دانش آموز از مدرسه قبلی به مدرسه ای جدید است.

وی ادامه داد: در چنین مواردی وجود دانش آ موزی که مساله اعتیادش در مدرسه علنی شده است، باعثوجود ارتباطات آسیب زا برای دیگر دانش آموزان می شود.

جامعه دانش آموزان در معرض اعتیاد بسیار بزرگتر از جامعه دانش آموزان معتاد است

زرافشان با تاکید بر ضرورت مساله مشاوره برای دانش آموزان در معرض اعتیاد و دانش آموزان معتاد و خانواده آنها افزود: باید به این نکته توجه داشت که معمولا فرزندان خانواده هایی که موضوع اعتیاد در آنها امری رایج است، بسیار بیش از دیگر دانش آموزان در معرض اعتیاد قرار دارند و حتی در چنین خا نواده هایی از فرزندان به عنوان وسیله ای برای جا به جایی مواد مخدر نیز استفاده می شود. از این رو باید با توجه به این موضوع راهکارهای متفاوتی برای دانش آموزان معتاد و دانش آموزان در معرض اعتیاد در نظر گرفت و این دو گروه را از یکدیگر تفکیک کرد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه جامعه دانش آموزان در معرض اعتیاد بسیار بزرگتر از جامعه دانش آموزان معتاد است، گفت: باید برای چنین دانش آموزانی هسته های مشاوره در مدارس شکل گیرد و نیاز به چنین هسته هایی در مناطق پر آسیب کشور بسیار بیشتر احساس می شود.

درخواست آموزش و پرورش از ستاد مبارزه با موادمخدر برای مشاوره های تخصصی و درمان دانش آموزان معتاد

وی درپایان با اشاره به تخصصی بودن مشاوره های اعتیاد، از ستاد مبارزه با مواد مخدر خواست تا با توجه به اینکه آموزش و پرورش مشاوران تخصصی در بحثاعتیاد در اختیار ندارد، به موضوع مشاوره در مدارس به خصوص در مناطق آسیب کمک کند، چراکه وزارت آموزش و پرورش تنها قادر به شناسایی دانش آموزان معتاد و در معرض اعتیاد است ولی راهکارهای مشاوره تخصصی و درمان اعتیاد را در اختیار ندارد.

انتهای پیام /

ارسال نظر