|
|
کدخبر: ۱۷۸۱۲۷

فضای مجازی این روز ها نقل هرمکان وزمانی است و روز و شب هم نمی شناسد مرزو قلمرو خاصی هم ندارد همه جاهم برای هر فردی باهر تفکری قابل دسترسی است حال رهبر انقلاب درباره ی استفاده از آن گفته اند که به شرح زیر است.

به گزارش گروه اجتماعی امید نیوز - رهبرانقلاب: در #فضای _ مجازیاگر آدم درست وارد بشود، خوب است.
فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت داردو عرصه فرهنگی عرصه جهاد است.

اگر از فضای مجازی غافل شویم اگر نیروهای مؤمن و انقلابی این میدان را خالی کنند مطمئنا ضربه خواهیم خورد.
هر کس به اندازه وسع و توان و هنر خود باید در این میدان حضور یابد.

گاهی انسان حرف حق را می تواند با استدلال قوی و با زبان شیوا و هنرمندانه بیان کند که این حرف به گوش و چشم هزاران و شاید میلیونها مخاطب برسد. گاهی شاید ما حرفی برای گفتن نداشته باشیم اما می توانیم انعکاس کارهای خوب و هنری دیگران در فضای مجازی بشویم. گاهی با یک کلام، یک جمله می توانیم باعثتقویت روحیه جناح مؤمن انقلابی فعال در فضای مجازی بشویم.

به اعتقاد من، امروزه ذکر مستحبی بعد از نماز ما، کارفرهنگیوجهادیدر فضای مجازی است.

اما اگر برود غرق بشود. نه، خوب نیست. جای خطرناکی است؛ خیلی باید آدم مراقب باشد. ۹۵/۹ / ۱

ارسال نظر