|
|
کدخبر: ۱۷۸۱۶۷

این روزها دغدغه خیلی از جوانان انتخاب رشته ای در دانشگاه است که بتواند در آینده آن هارا از لحاظ مالی تامین کند.

به گزارش امید نیوز به نقل از تابناک حفاظت از محیط زیست با ۴۹ درصد دانش آموخته بیکار در صدر جدول بیکار ترین رشته های دانشگاهی قرار دارد. تربیت معلم با ۸ درصد دانش آموخته آمار بیشتری را به خود اختصاص داده است. پس از رشته حفاظت از محیط زیست، علوم رایانه با ۴۰ درصد در رده دوم و هنر با ۲۷ درصد در رده سوم قرار دارند و درپایین ترین رده آماری ریاضیات و آمار با ۱۸ درصد آمار قابل قبول تری را دارد. رشته های پر کار تر این منبع در جدولی ۱۵ رشته دانشگاهی را که به ترتیب بیشترین و کم ترین نرخ بیکاری در رشته های دانشگاهی رادر جامعه دارند آورده است. همچنین مهر در ادامه گزارش خود مدعی است، که در رشته های روزنامه نگاری با ۸/۸ درصد، بهداشت ۹/۷ درصد، خدمات امنیتی ۴/۸ درصد و خدمات حمل و نقل با ۸.۱۰درصد اوضاع بهتری برای اشتغال و جست وجو برای کار وجود دارد. نامناسب بودن وضعیت دانش آموختگان و عجیب بودن آمار در این بخش وقتی بیشتر خودنمایی می کند که بدانیم از مجموع شش میلیون و ۸۶ هزار مرد دانش آموخته دانشگاهی، سه میلیون و ۲۶۲ هزار نفر شاغل و فقط ۴۸۷ هزار نفر در جست وجوی شغل هستند و بقیه به تعداد دو میلیون و ۳۳۶ هزار نفر خانه نشین شده اند و کاملا غیرفعال هستند! در بین زنان نیز از مجموع پنج میلیون و ۳۰۵ هزار دانش آموخته دانشگاهی، یک میلیون و ۲۸۲ هزارنفر شاغل و ۵۴۶ هزار نفر در جست وجوی شغل هستند. موضوع با اهمیت تر این است که سه میلیون و ۴۷۶ هزار زن به دانشگاه رفته و درس خوانده اند تا خانه نشین شوند و هیچ فعالیتی در جریان اقتصادی کشور نداشته باشند! اما مادر بعضی از این رشته ها شاهد اشباع شدن وعدم نیاز به نیروی متخصص در آن هستیم برای مثال در رشته حقوق به افرادی نیاز هست اما اینقدر تعدادفارغ التحصیلان این رشته زیاد است که فرد باید از نظر علمی واعتبار جایگاه بالایی داشته باشد تابتوتند فعالیت کندیادر رشته های مثل حفاظت از محیط زیست تعداد زیادی از فارغ التحصیلان بیکار می مانند که به علت محدوده شغلی پایین آن می باشد.

ارسال نظر