|
|
کدخبر: ۱۷۸۶۱۸

برای بازنشستگان

محمود اسلامیان بیان کرد که با اینکه اکثر سازمانها با کسری اعتبار روبرو هستند اما پرداخت عیدی و حقوق بازنشستگان تمام هدف ماست و در آینده ای نزدیک نیز این اقدام صورت خواهد گرفت.

گروه اجتماعی امیدنیوز

محمود اسلامیان بیان کرد که با اینکه با کسری اعتبار روبرو هستیم اما پرداخت عیدی و حقوق بازنشستگان تمام هدف ماست و در آینده ای نزدیک نیز این اقدام صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به سود شرکت های صندوق بازنشستگی کشوری گفت: در سال گذشته، سود شرکت های ما به ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسید؛ این در حالی است که سرمایه ای که در اختیار صندوق بازنشستگی قرار دارد، باید با شفافیت اداره شود تا بتواند بخشی از تعهد صندوق ها را اداره کند.

وی ادامه داد: بر همین اساس، قراردادی با شرکت های توانمند داخلی منعقد شده و در این زمینه یک سیستم تجارت هوشمند در همه صندوق ها اجرا می‌شود تا تعدادی از شرکت های صندوق که در بورس نیستند، در این بازار عرضه شوند.

اسلامیان همچنین بیان کرد که ورود شرکت ها به بورس موثر در شفافیت مالی است و ما نیز شرکتهای موفق را به بورس کشورهای منطقه معرفی خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه از اوایل سال آینده به تدریج شرکت های وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری در قالب سیستم تجارت هوشمند قرار می گیرند، تصریح کرد: مدیران، کنترل لازم را بر روی نیروی انسانی، تراکنش های مالی و بهره وری شرکت ها داشته باشند.

ارسال نظر