|
|
کدخبر: ۱۷۸۹۳۲

چندی پیش از تصویب نامگذاری خیابان سرو به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) از سمت شورای شهر خبرآمده بود اما گویا در جلسه امروز شورای شهر قرار پیگیری آن به زمانی دیگر موکول شده است.

به گزارشگروه اجتماعی امیدنیوزچندی پیش از تصویب نامگذاری خیابان سرو به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) از سمت شورای شهر خبرآمده بود اما گویا در جلسه امروز شورای شهر قرار پیگیری آن به زمانی دیگر موکول شده است.

گویا حواشی پیش آمده این قضیه مبنی براینکه نامگذاری خیابان سرو به نام آن مرحوم با خانواده وی هماهنگ شده و بارضایت آن هاست اما خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی بیان کردند که از این موضوع کاملا بی خبرند و حتی با نامگذاری آن مرحوم بر این خیابان موافقتی ندارند و پیشنهادشان خیابان رسالت و یا بلوار کشاورز بوده است، این مصوبه را به سمت مسکوت بودن کشانده است.

به دلیل همین حواشی بوده است که در جلسه شورای شهر این مصوبه مسکوت مانده است و قرار پیگیری آن به زمانی دیگر موکول شده است اما آن چیزی که فعلا پیداست این است که فعلا هیچ اقدامی صورت نمیگیرد.

ارسال نظر