|

نامگذاری :

  • درخت دیکاپریو

    به افتخار فعالیت‌های لئوناردو دی‌کاپریو در حفاظت از جنگل‌های بارانی، درختی تازه کشف شده را به نام او نامگذاری کردند.

  • نامگذاری یک خیابان به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی به کجا رسید؟

    چندی پیش از تصویب نامگذاری خیابان سرو به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) از سمت شورای شهر خبرآمده بود اما گویا در جلسه امروز شورای شهر قرار پیگیری آن به زمانی دیگر موکول شده است.