|
|
کدخبر: ۱۷۹۳۹۴

مدیرکل ثبت احوال استان تهران بیان کرد که رای دادن در انتخابات تنها با شناسنامه ممکن است پس کسانی که شناسنامه شان مفقود است یا چه و چه، هرچه سریع تر در راستای رفع مشکلشان اقدام کنند تا بتوانند در انتخابات شرکت کنند.

به گزارشگروه اجتماعی امیدنیوزمدیرکل ثبت احوال استان تهران بیان کرد که رای دادن در انتخابات تنها با شناسنامه ممکن است پس کسانی که شناسنامه شان مفقود است یا چه و چه، هرچه سریع تر در راستای رفع مشکلشان اقدام کنند تا بتوانند در انتخابات شرکت کنند.

به نقل از برترینها مدیرکل ثبت احوال استان تهران با بیان اینکه رای دادن در انتخابات فقط با شناسنامه ممکن است، گفت: کسانی که شناسنامه آنها مفقود شده است، هرچه زودتر برای دریافت شناسنامه المثنی مراجعه کنند.

محمد مهدی اعلایی افزود: بر اساس قانون، رای دادن در انتخابات فقط با ارائه اصل شناسنامه ممکن است.

وی ادامه داد: شهروندانی که شناسنامه آنان به هر دلیلی مفقود شده، با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت ارائه کننده خدمات ثبت احوال در استان تهران نسبت به درخواست صدور شناسنامه المثنی اقدام کنند.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران تاکید کرد: با توجه به زمان بر بودن ضوابط حاکم بر صدور شناسنامه های المثنی بهتر است ارائه درخواست از سوی کسانی که شناسنامه هایشان مفقود شده زودتر انجام شود.

ارسال نظر