|
|
کدخبر: ۱۸۰۰۸۷

روز گذشته مصرف بنزین به ۱۰۵.۵ میلیون لیتر رسید.

روز گذشته مصرف بنزین به ۱۰۵.۵ میلیون لیتر رسید.

روز پنج شنبه 9 فروردین 105 میلیون و 500 هزار لیتر بنزین در کشور مصرف شد که در مقایسه با رقم ۸۶.۹ میلیون لیتری مدت مشابه سال گذشته ۲۱.۴ درصد افزایش یافته است.

مصرف نفتگاز روند کاهشی را طی کرده و از ۶۰.۲ میلیون لیتر 9 فروردین سال 96 با ۱۱.۸ درصد مصرف کمتر به ۵۳.۱ میلیون لیتر رسیده است.

ارسال نظر