|
|
کدخبر: ۱۸۲۸۸۹

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به اعتراض فرمانداری مقرر کردند که لایحه ساماندهی نرخ عوارض یک ماه زودتر از لایحه بودجه شهرداری بررسی و تصویب شود و همچنین لایحه جداگانه‌ای در خصوص تعیین نرخ عوارض به شورای شهر ارائه شود.

به گزارش امید نیوز ، اعضای شورای اسلامی شهر تهران لایحه سامان بخشیدن به ارائه عوارض نرخ بهای خدمات را در 29 آبان‌ماه تصویب کردند اما این لایحه پس از ارائه به فرمانداری تهران برای تأیید و ابلاغ به شهرداری تهران با اعتراض فرمانداری روبرو شد.
بهاره آروین عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در خصوص ایراد و اعتراض فرمانداری تهران به این لایحه تکلیف شهرداری به ارائه جدول بهای خدمات در قالب لایحه سنواتی، گفت: یک بند اعتراض این است که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی موظف هستند موارد را تا 15 بهمن هر سال اعلام کنند که این مصوبه از نظر زمانی با قانون ارزش افزوده و مالیات مغایر است.
وی با بیان اینکه این لایحه خوبی است، افزود: ایرادی که هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری تهران به مصوبه گرفته شاید بیشتر ناشی از سوء تفاهم باشد.
آروین از آقای میرلوحی (عضو شورا) بعنوان نماینده شورا در هیأت تطبیق خواست که از این مصوبه دفاع کند.
محمد سالاری عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران گفت ایرادی که هیئت تطبیق به این لایحه گرفته ایرادی به جا و درست است چرا که در این ایراد تعیین تکلیف فرآیند تصویب بودجه هایی که در اختیار شورا است مطرح شده است.
وی گفت: اعتراض فرمانداری مبنی بر این موضوع است که نرخ ها باید به صورت جداگانه محاسبه شود، نه اینکه در یک لایحه تجمیع شود و فرمانداری تاکید دارد که نرخ ها باید قبل از بودجه بندی تعیین تکلیف شده باشد.
سید محمود میرلوحی عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: آثار این لایحه بر بودجه شهرداری از جمله مواردی است که هیئت تطبیق به آن ایراد گرفته است.
محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم از اعضای شورای شهر خواست که اعتراض فرمانداری را با اصلاح بندهایی از لایحه بررسی و پاسخ دهند که نظر فرمانداری جلب شود بر اساس این گزارش اعضای شورای شهر پس از بررسی پاسخ به اعتراض فرمانداری را با 16 رای از 21 عضو خاص تصویب کردند.
همچنین اعضای شورای اسلامی شهر تهران با 19 رای حمیدرضا خسروی مدیر کل امور مالی و اموال شهرداری تهران را به عنوان ذیحساب شهرداری انتخاب کردند.
 

ارسال نظر