|
|
کدخبر: ۱۸۳۹۶۲

با ابلاغ بخشنامه جدید وزرای علوم و بهداشت، تغییر رشته فرزندان هیئت علمی ممنوع شد.

به گزارش امیدنیوز، یکی از رانت های تبعیض آمیز و عجیب و غریب در کشور کمرنگ شد. رفتاری که شبیه به دوران انوشیروان بود و در آن  امتیازات خاصی برای طبقه دانشمند یا مرفه درنظر گرفته می شد و طبقات فرودست یا کارگر از آن محروم و بلکه ممنوع بودند. تحصیل علم و معارف ویژه موبدان و نجبا بوده و بر طبقه چهارم حرام بود که دانش بیاموزد و خود را جهت مشاغل عالیه‌مملکت آماده بدارد.

به چه دلیلی کسی که استادزاده است باید این امکان را داشته باشد که تغییر رشته بدهد و کارگرزاده این حق را نداشته باشد؟ در انتقال بین شهرها البته هنوز این امتیازات پابرجاست که امیدواریم این تبعیض هم برطرف گردد.

طی بخشنامه اخیر وزرای علوم و بهداشت مقرر گردید تغییر رشته فرزندان هیئت علمی ممنوع شود.

 

ارسال نظر