|
|
کدخبر: ۱۸۴۴۵۵

مجلس با جزای نقدی برای شرط بندی در فضای مجازی یا حقیقی موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی طرح اصلاح کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی پرداختند.

به گزارش خبرگزاری امید نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، ماده یک این طرح به همراه تبصره ها آن را تصویب کردند.

بر اساس ماده یک این طرح که ماده ۷۰۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را اصلاح می کند، "هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی مرتکب قماربازی یا شرط بندی شود یا در بخت آزمایی شرکت نماید، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه ۶ یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می شود. "

بر اساس تبصره یک قماربازی عبارت است از هر نوع بازی که طبق قواعد خاص آن بازی، بازنده یا بازندگان وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان پرداخت می کنند.

طبق تبصره ۲ که توسط نمایندگان به تصویب رسید، شرط بندی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش بینی وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان باشد.

بر اساس این تبصره شرط بندی بر روی نتیجه مسابقه بین اشخاص

قواعد خاص آن بازی، بازنده یا بازندگان وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان پرداخت می کنند.

طبق تبصره ۲ که توسط نمایندگان به تصویب رسید، شرط بندی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش بینی وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان باشد.

بر اساس این تبصره شرط بندی بر روی نتیجه مسابقه بین اشخاص شرکت کننده در مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و هر مسابقه ای که موجب تقویت بنیه دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی است و مسابقه با تانک و هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد، مشمول مجازات این ماده نیست.

بر اساس تبصره ۳ بخت آزمایی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت کنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان که بر مبنای قواعد آن بخت آزمایی برنده | محسوب می شوند، پرداخت شود.

 

خبرنگار :زینب محمدی

 

 

ارسال نظر

پربیننده ترین