|
|
کدخبر: ۱۹۳۴۵

معاون مشمولان و معافیتهای سازمان وظیفه عمومی گفت: مشمولان ایرانی مقیم خارج ازکشور که حداقل ۳ سال در خارج از کشور اقامت داشته باشند می توانند به مدت ۳ ماه و حداکثر دو بار در سال به کشور تردد کنند.

به گزارشامیدبه نقل از مهر، سرهنگ حجت الله واعظی نژاد در خصوص ضوابط مربوط به تردد مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور اظهار داشت: این مشمولان با داشتن حداقل سه سال اقامت در خارج از کشور، می توانند در هر سال حداکثر دوبار و مجموعا سه ماه به داخل کشور، ترددکنند.

وی با بیان این مطلب که مهلت اجرای مصوبه فوق تا پایان سال ۱۳۹۵ است، افزود: مشمولان مقیم خارج از کشور برای دریافت مجوز تردد باید به نمایندگی دولت ایران در کشور محل اقامت مراجعه کنند و گذرنامه آنان پس از بررسی شرایط مذکور، با مهر تردد مبنی برتردد ویژه مشمولان مقیم خارج از کشور ثبت می شود.

واعظی نژاد در مورد شرایط اقامت سه ساله در خارج از کشور گفت: سه سال اقامت پیوسته همراه با سکونت در خارج مدنظر می باشد. بنابراین افرادی که فقط دارای کارت اقامت بوده و فاقد سکونت در خارج از کشور می باشند و یا افرادی که دارای اقامت پراکنده(غیر پیوسته) در خارج بوده اند در شمول این مصوبه قرار ندارند.

معاون مشمولان و معافیتهای سازمان وظیفه عمومی با اشاره به اینکه ۹ ماه اقامت در خارج از کشور و ۳ ماه تردد به داخل کشور به عنوان یک سال اقامت محاسبه می شود، تصریح کرد: حداقل اقامت در هر سال ۹ ماه پیوسته یا ناپیوسته بوده و اقامتهای کمتر از ۹ ماه در سال، جزء اقامت ۳ ساله محاسبه نمی شود.

واعظی نژاد خاطرنشان کرد: مشمولانی که برابر مقررات مربوط برای ادامه تحصیل با مجوز وظیفه عمومی از کشور خارج شده اند و همچنین فرزندان مشمول ماموران ثابت دولت در خارج که دارای مجوز خروج از کشوراز سازمان وظیفه عمومی هستند، در شمول این مصوبه نبوده و تردد آنان به داخل کشور مطابق ضوابط مربوط صورت می گیرد.

ارسال نظر