|
|
کدخبر: ۲۴۴۱

گاهی یک روحانی در سفر تبلیغی خویش با سختی‌های شیرینی مواجه می‌شود که می‌تواند از گیر کردن چرخ‌های ماشینش باشد یا نبودن مسیر تردد برای عبور وسیله نقلیه‌، اما او همچنان مصمم به راه خویش ادامه می‌دهد.

ارسال نظر