|
|
کدخبر: ۲۶۸۲

عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران، با اشاره به وجود ۷۰ میلیون دلار دارو در گمرکات کشور، از وزارت بهداشت و سازمان بازرسی کل کشور خواست بر نحوه نگهداری این داروها در انبارهای گمرک نظارت دقیق داشته باشند.

به گزارشامیدنیوز، احمد قویدل در گفتگو با مهر گفت: توقف چندین ماهه و بی سابقه دارو در گمرک ضرورت نظارت بر شرایط نگهداری داروها را قبل از ترخیص جدی نموده است.

وی افزود: مصاحبه اخیر رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو این نگرانی را به شدت افزایش می دهد که حتما گروه ویژه ای می بایست در رابطه با شرایط نگهداری داروها در گمرک نظارت نمایند. این گرو ه می تواند یکی از کارگروههای کمیته بررسی بحران دارو باشد که رئیس بنیاد بیماریهای خاص نیز از تشکیل آن خبر داده بود.

مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ایران تاکید کرد: بی تردید عضویت انجمنهای حامی بیماران که انگیزه های بالایی برای مشارکت در این امور دارند می تواند کارایی این کمیته را افزایش دهد. این انجمنها می توانند کمیته بحران دارو را در مدیریت منابع موجود تا رفع کمبودها مدیریت کنند.

وی ادامه داد: بر اساس مقررات بین المللی حمل داروهای یخچالی به محموله های دارویی دستگاه خاص متصل است که چگونگی شرایط نگهداری دارو در آن از جمله دما و رطوبت کنترل می شود. اما این دستگاهها در شرایط محدود زمانی توانایی ثبت این اطلاعات را دارند. توقف غیر منطقی داروها در گمرکات عملا وضع را به گونه ای نموده است که وارد کننده هم نمی تواند مستندات نگهداری درست داروها ارایه نمایند و از سوی دیگر بحرانها و کمبودها نیز به گونه ای است که ممکن است کنترلهای اصولی لازم انجام نگیرد.

قویدل افزود: رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو از توقف بالغ بر ۷۰ میلیون دارو در گمرکات کشور خبر داده است که از جمله این داروها فاکتور ۸ مورد نیاز بیماران هموفیلی نیز است. وی این توقف را به عدم تخصیص ارز کافی و تصمیمات در حوزه ارز مرجع و مبادله ای مربوط دانست.

عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران گفت: متاسفانه در فضای این گفتگوها باید از در دسترس بودن به موقع دارو برای بیماران هموفیلی و دیگر بیماران خاص ابراز نگرانی نمود. ترخیص یکی از محموله های ۸۰۰۰ ویالی فاکتور ۸ حدود ۸ روز پیش مشکل را حل نکرد و یک اقدام موقتی برای شرایط ویژه بیماران هموفیلی بود. در صورتی که اقدام عاجلی نشود دوباره بیماران هموفیلی با کمبودهای شدید دارویی مواجه می شوند.

وی تصریح کرد: روند کمبودهای دارویی آغاز شده است. به نظر من در ۱۶ سال گذشته شرایط تاسف آور امروز بیماران هموفیلی بی سابقه بوده است. اگر در این رابطه اقدامات فوری و عاجلی انجام نشود بیماران هموفیلی با کمبودهای شدید دارویی مواجه می شوند. البته این روند در برخی از استانها شروع شده است.

مدیر عامل سایق کانون هموفیلی ایران گفت: مسئولین وزارت بهداشت باید باور کنند که بیماران دردمند هموفیلی طی دو سال گذشته آنقدر صدمه دیده اند که تحمل کمبودهای دارویی را ندارند و در صورت وقوع چنین اتفاقی معلولیتهای قطعی به بیماران به خصوص کودکان تحمیل می شود. متاسفانه اظهار نظرهای وزارت بهداشت دائما بر نگرانیها می افزاید. مسئولین وزارت بهداشت نمی توانند در پاسخ به نیازهای بیماران به جای حل موضوع مشکل را به مسئولینی نسبت دهند که دست بیماران به آنها نمی رسد.

قویدل در پایان افزود: برخی از مسئولین وزارت بهداشت اساسا فراموش می کنند که مسئول سلامت مردم و مجری قانون اساسی هستند. آنها فراموش می کنند حداقل حقوق و دستمزد در کشور ما چقدر است و سهم مردم در استفاده از خدمات حوزه بهداشت و درمان دارو در مقایسه با در آمد آنها چقدر است. آنها فراموش می کنند که تورم اقتصادی توان مالی اقشار آسیب پذیر و حتی اقشار متوسط را آنگونه کاهش داده است که مردم در اداره امور زندگی عادی خود اظهار عجز می نمایند. به نظر می رسد که مسئولین فراموش کرده اند برای تامین نیازهای بهداشتی، درمانی و دارویی شهروندان تکلیف قانونی دارند.

ارسال نظر