|
|
کدخبر: ۲۷۷۲

پوشش برخی از حاضران د راین مراسم، نه با معنویات سفره افطاری همخوانی داشت و نه مطابقتی با بدیهیات شرع و عرف جامعه اسلامی ایران.

ارسال نظر