|
|
کدخبر: ۲۸۷

نخستین نشست همگرایی دبیران بخش های اجتماعی رسانه های مکتوب وسایبری، با هدف ایجادوحدت رویه درانتشاراخباروسوژه های اجتماعی برگزارشد.

به گزارشامیدنیوزبه نقل از تسنیم، دراین نشست که درمحل خبرگزاری تسنیم وباحضور خانم مریم صدرالادبایی، دبیرگروه جامعه خبرآنلاین، حسن فتحعلی دبیراجتماعی خبرگزاری ایرنا، همت الله شکری، دبیر اجتماعی روزنامه شهروند، محسن فرجی، دبیراجتماعی روزنامه افکار، رسول خانی دبیراجتماعی روزنامه رسالت ودبیراجتماعی خبرگزاری تسنیم برگزارشد، هدف وایده برگزاری این نشست ازسوی خبرگزاری تسنیم برای مدعوین تشریح شد.

دبیر اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دراین نشست اظهارداشت: هدف ما این است با توجه به پیچیده بودن مسائل اجتماعی وتعدد مسائل مبتلا به جامعه ونهادینه شدن این مسائل درلایه های اجتماع، ضرورت دارد که رسانه هابرای آگاهسازی جامعه وطرح مطالبات مردمی از مسئولین به یک وحدت رویه خاص درانتشاراخبار وسوژه های اجتماعی برسند تا از پراکنده کاری وهرزرفتن نیروهای درگیر تهیه اخبارجلوگیری شود.

خادمی درادامه اظهارداشت: طی سال های گذشته مرتبا به موضوعات اجتماعی پرداخته شده است، اما هنوز که هنوز است متاسفانه نه تنها مسائل مذکور از بین نرفته بلکه به دلیل قدمت وماندگاری آسیب ها، این موارد دراشکال مختلف تهدیدات خود را متوجه جامعه ساخته اندولذا لازم است که پرداختن به این موضوعات با هدفگذاری خاصی صورت بگیرد تا دولتمردان نیز متوجه این موضوعات وتلاش رسانه ها دراین زمینه بشوند.

درادامه این نشست، مریم صدرالادبایی، دبیراجتماعی پایگاه خبری خبرآنلاین اظهارداشت: برگزاری این سلسله نشست ها اتفاق خوشایندی است و باید به این نکته توجه کنیم که آسیب های اجتماعی روش و منش سیاسی نمی‌شناسد و همگرایی بین رسانه ها در طرح موضوعات اجتماعی توجهات را به این موضوعات جلب می‌کند آنچه که در حوزه مسائل و آسیب‌های اجتماعی وجود دارد، دغدغه همه است واز سوی دیگر ورود به برخی از حوزه‌های اجتماعی همچنان تابو دارد و باید با سیاست های خاصی به آن پرداخت شود.

نامبرده خاطر نشان ساخت همگرایی بین رسانه‌های مختلف در طرح موضوعات اجتماعی می‌تواند آنها را از تابو بودن خارج کند واجازه نقب به مسائل را به ما بدهد.

دبیراجتماعی خبرآنلاین افزود: بایستی سوژه ها وموضوعات در دسته بندی های خاصی به جامعه عرضه شودتابتوانیم به اهداف ازپیش تعیین شده مان برای ارتقای سلامت جامعه وامنیت روانی واجتماعی مردم دست یابیم.

حسن فتحعلی، دبیراجتماعی خبرگزاری ایرنا دراین جلسه همگرایی خاطر نشان ساخت: جامعه ما به نقطه ای رسیده که نیازمند حرکت جمعی از سوی دانشگاه عمومی به نام رسانه است و همه همکاران باید بدانند که در این زمینه مسئولیت سنگینی بر عهده داشته و با عنوان دروازه بانان به مخاطب خود تغذیه فکری می‌دهند.

وی افزود: از سوی دیگر باید توجه کرد که بعد از انقلاب حوزه فرهنگ و حوزه اجتماعی مغفول مانده و توجه ای که به آن نشده است ولذابنده پیشنهادتهیه یک منشور اخلاقی و حرفه‌ای برای اهالی رسانه را مطرح می‌کنم تا بتوانیم با تدوین این منشور و در مرحله بعد ارائه راهکار برای تحقق اهدافمان تلاش کنیم چرا که در این حوزه با توجه به ابزارهای اجرایی که در اختیار داریم می‌توانیم تاثیرگذار باشیم.

همت الله شکری دبیراجتماعی روزنامه شهروندبا اظهارخوشحالی از برگزاری چنین نشستی گفت: در سال ۸۲ ما با کمک یکی از معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان مردم نهادی را در حوزه روزنامه نگاری ایجاد کردیم که تمام روزنامه نگاران و خبرنگاران عضو این نهاد شدند اما متاسفانه با پایان دولت آقای خاتمی این گروه ضعیف و در واقع بایگانی شد، این نشست فتح بابی برای پرداختن به حوزه اجتماعی است چرا که این حوزه پایه‌گذار فرهنگ جامعه است.

وی پرداختن هدفمند به موضوعات اجتماعی همراه با آموزش خبرنگاران را حرکتی اصولی دانست وافزود: بنده پیشنهاد آموزش شیوه نگارش در حوزه اجتماعی را مطرح می‌کنم چرا که معتقدم روزنامه نگاری اجتماعی رسانه های ما ضعیف است و تا زمانی که خبرنگار اجتماعی به جایگاه اصلی خود دست پیدانیابد، عملکردش نیز ضعیف می‌ماند.

بنا به این گزارش، رسول خانی، دبیراجتماعی روزنامه رسالت نیز اظهارداشت: طی این سال ها مرتبا به موضوعات وسوژه های اجتماعی پرداخته ایم اما متاسفانه هیچ تغییری در حذف وازبین رفتن این موارد ایجادنشده ومشکلات هنوز پابرجا هستند.

نامبرده خاطر نشان ساخت: تمام موضوعات اجتماعی با دغدغه آمیخته‌اند و هر رسانه‌ای گوشه‌ای از موضوعات را مطرح می‌کند همین مسئله باعثدر هم‌ریختگی در این حوزه شده است و در واقع ما در حال تکرار موضوعات اجتماعی هستیم که مشخصاً با روش های فعلی، نتیجه‌ای را که لازم است نمی‌گیریم، وبرگزاری این نشست‌ها با ارائه راهکار برای حل آسیب‌های اجتماعی می‌تواند ما را از روزمرگی خارج کند.

محسن فرجی دبیراجتماعی روزنامه افکارنیز با اظهاررضایت از برگزاری این نشست گفت: پیشنهاد آقای فتحعلی در‌خصوص منشور اخلاقی و حرفه‌ای میان رسانه‌ها فتح بابی است که نشان دهنده عزم حرکت گروهی است.

وی افزود: با برگزاری این سلسله نشست‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی و برنامه ریزی می‌توان از پراکنده گویی در این حوزه جلوگیری کرد و با وفاق و همگرایی می توانیم دغدغه‌هایمان را به صورت موج آفرینی با هدف‌گذاری مناسب مطرح کرده و در راستای حل معضلات اجتماعی تلاش کنیم.

لازم به ذکر است که مشروح دیدگاه های شرکت کنندگان در این نشست طی روزهای آینده برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد. دبیران اجتماعی رسانه های شرکت کننده دراین نشست توافق کردند، درهفته آینده، با دعوت از همتایان خود دررسانه های دیگر باجمعبندی این نشست موضوع را بصورت فراگیر وکامل برای رسیدن به یک هدف مطلوب برگزارنمایند.

ارسال نظر