|
|
کدخبر: ۳۲۳۴

علامه مجلسی(ره) در تفسیر آیه ی شریفه ی(قوا انفسکم و اهلیکم ناراً) چهار وظیفه تعلیمی و تربیتی را برای سرپرست خانواده بر می شمارد.

سرویس اجتماعیامید- «یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس و الحجاره علیها.» ای کسانی که ایمان آورده اید خود و خانواده خود را از آتش دوزخ نگاه دارید، ‌آتشی که آتش افروزش انسان و سنگ است.(تحریم۶۶/۶)

علامه مجلسی(ره) در تفسیر آیه ی شریفه ی(قوا انفسکم و اهلیکم ناراً) چهار وظیفه تعلیمی و تربیتی را برای سرپرست خانواده بر می شمارد.

۱. دعوت به طاعت الهی(بدعائهم الی طاعه الله)

دعوت توأم با مهر و محبت، ‌ زبان نرم و با خوشروئی و متانت و دعوت به زبان و عمل، ‌به صورتی که همسر و فرزند عاشق و علاقه مند به طاعت حق شوند، ‌و آن را بر تمام وظائف خود مقدّم بدانند.

۲. تعلیم فرائض(و تعلیمهم الفرائض)

تا جائی که برای سرپرست خانواده امکان دارد، ‌واجبات حق را که قسمتی از آن در رساله های عملیه و قسمتی در کتب اخلاقی و فقهی آمده به خانواده اش تعلیم دهد و اگر از عهده اش برنیامد، ‌زمینه فراگیری آنان را فراهم کند.

۳. نهی از منکر(ونهیهم عن القبایح)

بر سرپرست خانواده وظیفه و فرض است که اهل خانه(زن و فرزند) را از زشتی­ها نهی کند و از عواقب گناهان و معاصی بترساند و زمینه تولید گناه را در خانه از بین ببرد. البته با زبانی نرم و به دور از خشونت

۴. امر به معروف(و حثهم علی افعال الخیر):

بکارگیری این چهار وظیفه به فرموده علامه مجلسی(ره) تحقق آیه ی(قو انفسکم و اهلیکم نارا) است.

ارسال نظر