|
|
کدخبر: ۳۳۸۰

کمری اتاق جدید GL در بازار به قیمت ۱۱۹ میلیون به فروش میرسد.

قیمت ها به شرح جدول زیر می باشد:

نام خودرو

قیمت بازار تومان

قیمت نمایندگی تومان

لندکروز ۸ سیلندرVXR

۴۶۰,۰۰۰, ۰۰۰

وارداتی

لندکروز ۶ سیلندرGXRفول ۲۰۱۳

۳۴۸,۰۰۰, ۰۰۰

۳۱۴,۵۰۰, ۰۰۰

اف جی کروز- Xtreem

۲۵۱,۰۰۰, ۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰, ۰۰۰

فورچونر. VX.اتاق جدید

۲۴۱,۰۰۰, ۰۰۰

وارداتی

راو ۴. سفارشی

۱۷۷,۰۰۰, ۰۰۰

۱۳۶,۹۰۰, ۰۰۰

پرادوGXدو در آفرود / فول ۹ ایربگ

۲۲۹,۰۰۰, ۰۰۰

۲۲۰,۰۰۰, ۰۰۰

پرادوGXدو در آفرود / فول ۲ ایربگ

۲۱۵,۰۰۰, ۰۰۰

وارداتی

پرادوVXچهار در آفرود. فول

۲۶۱,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

پرادوVXچهار در آنرود. فول

۳۲۹,۰۰۰, ۰۰۰

۳۲۵,۰۰۰, ۰۰۰

GT ۸۶کوپه فول

۱۷۱,۰۰۰, ۰۰۰

۱۷۵,۰۰۰, ۰۰۰

آریون ۲۰۱۱

۱۵۵,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

آریون. اتاق جدید گراند

۱۸۰,۰۰۰, ۰۰۰

۲۰۰,۸۰۰, ۰۰۰

آریون. اتاق جدیدSE

۱۸۵,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

کمری اتاق جدیدGL

۱۱۹,۰۰۰, ۰۰۰

۱۲۷,۹۰۰, ۰۰۰

کمری اتاق جدیدGLX

۱۴۱,۰۰۰, ۰۰۰

۱۶۱,۰۰۰, ۰۰۰

کمری اتاق جدیدSE

۱۴۸,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

یاریس هاچ بک(اتاق جدید)

۸۶,۰۰۰, ۰۰۰

- - -

کرولاXLIفول کامل با بال عقب

۱۲۳,۰۰۰, ۰۰۰

۱۲۲,۰۰۰, ۰۰۰

ارسال نظر