|
|
کدخبر: ۳۴۷۳

یکی از آسیب های اجتماعی در بسیاری از جوامع حضور زنانی است که خارج از چارچوب روابط خانوادگی اقدام به برقراری ارتباط جنسی با دیگران می کنند. برخی ها معتقدند که مهمترین دلیل، حضور مردان زیاده خواه است.

به گزارشامید، خبرآنلاین نوشت:

«بودا به دهی سفر کرد. زنی که مجذوب سخنان او شده بود از بودا خواست تا مهمان وی باشد. بودا پذیرفت و مهیای رفتن به خانه‌ی زن شد. کدخدای دهکده هراسان خود را به بودا رسانید و گفت: «این زن، هرزه است به خانه‌ی او نروید» بودا به کدخدا گفت: «یکی از دستانت را به من بده» کدخدا تعجب کرد و یکی از دستانش را در دستان بودا گذاشت. آنگاه بودا گفت: «حالا کف بزن» کدخدا بیشتر تعجب کرد و گفت: «هیچ کس نمی‌تواند با یک دست کف بزند» بودا لبخندی زد و پاسخ داد: هیچ زنی نیز نمی تواند به تنهایی بد و هرزه باشد، مگر این که مردان دهکده نیز هرزه باشند.

بنابراین مردان و پول‌هایشان است که از این زن، زنی هرزه ساخته‌اند. برو و به جای نگرانی برای من، نگران خودت و دیگر مردان دهکده ات باش…

صادق هدایت نیز عباراتی در این زمینه دارد که به نکته اشاره شده در بالا تاکید دارد: فاحشه را خدا فاحشه نیافرید؛ آنان که در شهر نان قسمت می کنند، او را لنگ نان گذاشته اند، تا هر زمان لنگ هماغوشی ماندند، او را به نانی بخرند.

ارسال نظر