|
|
کدخبر: ۳۵۰۰

در اثر بازتاب نور خورشید از برج واکی تاکی در شهر لندن خسارت جدی ای به یک خودروی جگوار پارک شده در نزدیکی برج وارد شده است.

به گزارشامیدبه نقل از بازار خبر، همچنین رانندگان دیگری نیز گزارش داده اند که قطعاتی از خودرویشان در اثر نور بازتابی از این ساختمان آب شده است.
به گزارش بیزینس اینسایدر شکل خاص این برج باعثشده تا نور متمرکز شده به خیابان های اطراف بازتاب شود و خودرو هایی که در نقاط تابش نور پارک شده باشند خسارت جدی ای ببینند.
صاحبان این برج ۳۷ طبقه که تا سال آینده تکمیل می شود، در حال بررسی این مشکل هستند و اظهار داشته اند: شاید با پوشاندن سطح خارجی پنجره های این برج با ماده ای تار کننده بتوانند از بازتاب کامل نور جلوگیری کنند.

مطالب مرتبط

ارسال نظر