|
|
کدخبر: ۳۹۳۷۵

خورشیدگرفتگی جزئی امروز از ساعت ۱۶ و ۵۰ در آسمان ایران آغاز شد و بخش غربی کشور را در بر گرفت. با وقوع این پدیده طبیعی، «نماز آیات» بر همه مسلمانان مناطق مذکور واجب شد.

به گزارشامیدبه نقل از فارس، بر اساس احکام اسلامی، تمام افرادی که از خورشید گرفتگی اطلاع پیدا کنند، اگر در منطقه ای باشند که آن ماه گرفتگی قابل رؤیت است، نماز آیات بر آن ها واجب می شود.

زمان خواندن نماز آیات از زمانی است که کسوف شروع می شود تا زمانی که به نهایت می رسد، این نماز باید با نیت ادا خوانده شود؛ اما از هنگامی که خورشیدگرفتگی شروع به بازشدن می کند، تا پایان آن نماز آیات باید با نیت مافی الذمه خوانده شود و پس از آن باید با نیت قضا خوانده شود.

این نماز اذان و اقامه ندارد؛ اما پیش از رکوع دوم، چهارم، ششم، هشتم و دهم؛ خواندن قنوت مستحب است؛ همچنین مستحب است انسان این نماز را طولانی اقامه کند و تا پایان گرفتگی نیز به ذکر و دعا مشغول شود، مستحب است این نماز به جماعت خوانده شود که مأمومین باید غیر از حمد و سوره بقیه اذکار را قرائت کنند.

* نحوه خواندن نماز آیات

نماز آیات دو رکعت است که هر رکعت آن پنج رکوع و دو سجده دارد و اسباب شرعی وجوب آن عبارت است از: کسوف خورشید و خسوف ماه، اگر چه مقدار کمی از آنها گرفته شود؛ زلزله و هر حادثه غیر عادی که باعثترس بیشتر مردم شود، مانند بادهای سیاه یا سرخ و یا زرد که غیرعادی باشند؛ تاریکی شدید، فرو رفتن زمین و ریختن کوه، صیحه آسمانی و آتشی که گاهی در آسمان ظاهر می‏شود، در غیر از کسوف و خسوف و زلزله، باید آن حادثه موجب ترس و وحشت بیشتر مردم شود و حادثه‏ای که ترس آور نباشد و یا موجب ترس و وحشت افراد نادری شود، اعتبار ندارد.

* روش های مختلف خواندن نماز آیات

نماز آیات را به چند صورت می‏توان، به جا آورد:

صورت اول:بعد از نیت و تکبیرة الاحرام، حمد و سوره خوانده شود و به رکوع برود، سپس سر از رکوع برداشته و دوباره حمد و سوره را بخواند و به رکوع رود و باز سر از رکوع بردارد و حمد و سوره بخواند و به رکوع رود و سپس سر از رکوع بردارد و همین طور ادامه دهد تا یک رکعت پنج رکوعی که قبل از هر رکوعی حمد و سوره خوانده است انجام دهد، سپس به سجده رفته و دو سجده کند و بعد برای رکعت دوم قیام کند و مانند رکعت اول انجام دهد و دو سجده را بجا آورد و بعد از آن تشهد بخواند و سلام دهد.

صورت دوم:بعد از نیت و تکبیرة الاحرام، حمد و یک آیه(البته احتساب بسم الله به عنوان یک آیه خلاف احتیاط است)، از سوره‏ ای را قرائت کرده و رکوع کند، سپس سر از رکوع بردارد و آیه دیگری از آن سوره را بخواند و به رکوع رود و بعد سر از رکوع برداشته و آیه دیگری از همان سوره را قرائت کند و همین طور تا رکوع پنجم ادامه دهد تا سوره‏ای که پیش از هر رکوع، یک آیه از آن را قرائت کرده، قبل از رکوع آخر تمام شود، سپس رکوع پنجم را بجا آورد و به سجده رود، و پس از اتمام دو سجده، برای رکعت دوم قیام نماید و حمد و آیه‏ای از یک سوره را بخواند و به رکوع برود و همین طور مانند رکعت اول ادامه دهد تا تشهد بخواند و سلام دهد و چنانچه بخواهد برای هر رکوعی به یک آیه از سوره‏ای اکتفا کند، نباید سوره حمد را بیش از یک مرتبه در اول آن رکعت بخواند.

صورت سوم:یکی از رکعت ها را به یکی از دو صورت و رکعت دیگر را به نحو دیگر بجا آورد.

صورت چهارم:سوره‏ای را که آیه ‏ای از آن را در قیام پیش از رکوع اول خوانده، در قیام پیش از رکوع دوم یا سوم یا چهارم تکمیل کند، که در این صورت واجب است، بعد از سر برداشتن از رکوع، سوره حمد را در قیام بعدی اعاده کرده و یک سوره یا آیه‏ای از آن را اگر پیش از رکوع سوم یا چهارم است، قرائت کند و در این صورت واجب است که آن سوره را تا قبل از رکوع پنجم به آخر برساند.

در نماز آیات نباید سوره سجده دار را قرائت کرد.

ارسال نظر