|
|
کدخبر: ۴۳۸

مجموعه سروده‌های فاضل نظری در «آن‌ها» که سومین جلد از سه‌گانه‌اش به شمار می‌آید، توسط انتشارات سوره مهر به چاپ بیست و هفتم رسید.

به گزارشامیدنیوزبه نقل از تسنیم، مجموعه سروده فاضل نظری با عنوان «آن‌ها» در شمارگان دو هزار و ۵۰۰ نسخه و با قیمت هشتاد هزار ریال به چاپ بیست و هفتم رسید. درابتدای کتاب فاضل نظری آورده است: «در روزگار شما آن‌هایی است. خود را با آنها همراه کنید. آن‌هایی که چون ابر می‌گذرند.»

آن جا و این جا، سفر۱، گرفتار رهایی، آن مغرور، می‌بینی که…، سربه هوا، سفر۲، تقاطع، طفل زمین‌خورده، آن روزها، گاهی فقط سکوت، آن دیگرمغرور، اقلیت، حباب، از تماشای تو، رازدان، خورشید فلک مرتبه را روی زمین یافت، آن دو برادر، بعد ازآن، چتر، سرزنش، تهمت آبرو، چهارآینه، سربسته، پژواک، آن چشم آهو، حلقه دوزخ و… از عناوین سروده‌های فاضل نظری است که در این مجموعه شعر آورده است.

مجموعه سروده «آن‌ها» از فاضل نظری سومین اثر وی پس از «گریه‌های امپراطور» و «اقلیت» است که توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است و به عنوان برگزیده نهمین دوره جایزه کتاب فصل انتخاب شده بود.

در شعر «می بینی که…» می‌خوانید:

«بعد یک سال بهارآمده، می‌بینی که
بازتکرار به بارآمده، می‌بینی که

سبزی سجده ما را به لبی سرخ فروخت
عقل باعشق کنارآمده، می‌بینی که

آنکه عمری به کمین بود، به دام افتاده
چشم آهو به شکار آمده، می‌بینی که

حمد هم از لب سرخ تو شنیدن دارد
گل سرخی به مزارآمده، می‌بینی که

غنچه‌ای مژده پژمردن خود را آورد
بعد یک سال بهار آمده، می‌بینی که»

ارسال نظر