|
|
کدخبر: ۴۶۷

طی تفاهمنامه ای که بین وزرای بهداشت و دادگستری منعقد شد برای رسیدگی به تخلفات حوزه سلامت، شعبات و گشتهای سیار ایجاد می شود.

به گزارشامیدنیوزبه نقل از مهر، در این تفاهمنامه که عصر چهارشنبه در دفتر وزیر بهداشت به امضای دکتر محمدحسن طریقت منفرد و دکتر مرتضی بختیاری وزرای بهداشت و دادگستری رسید، مقرر شد برای رسیدگی به تخلفات درمانی، دارویی، تجهیزات پزشکی و سایر موارد مرتبط با حوزه سلامت از سوی سازمان تعزیرات حکومتی شعبه ای در سازمان غذا و دارو ایجاد شده و همزمان با راه اندازی این شعبه، شعبات و گشت های سیار نیز به تخلفات این حوزه رسیدگی کنند.

راه اندازی شعبه تعزیرات در سازمان غذا و دارو

بنا بر این گزارش در این تفاهمنامه تاکید شده است که همزمان با راه اندازی شعبه تعزیرات حکومتی در سازمان غذا و دارو شعبات و گشت های سیاری نیز به صورت تلفیقی با همراهی بازرسانی از وزارت بهداشت و سازمان تعزیرات حکومتی برای تسریع در رسیدگی به تخلفات حوزه نظام سلامت تشکیل شوند.

این گزارش حاکیست تفاهمنامه مذکور در ۱۱ ماده و ۲ تبصره عصر امروز به امضای دو وزیر بهداشت و دادگستری رسید.

در مراسم امضای این دو تفاهمنامه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، معاون درمان و معاون امور حقوقی و مجلس وزارت بهداشت نیز حضور داشتند.

ارسال نظر