|
|
کدخبر: ۸۸۷۳۷

۴۸ درصد اشتغال به بخش خدمات، ۳۴ و نیم درصد در بخش صنعت و ۱۷ و نیم درصد به بخش کشاورزی اختصاص دارد.

به گزارشامید. به نقل از واحد مرکزی خبر، مرکز آمار ایران نرخبیکاریجمعیت۱۰ ساله و بیشتر را در پاییز امسال ۱۰ و سه دهم درصد اعلام کرد که در مقایسه با فصل تابستان امسال یک دهم درصد و در مقایسه با پاییز پارسال ۹ دهم درصد کاهش نشان می دهد.

۴۸ درصد اشتغال به بخش خدمات، ۳۴ و نیم درصد در بخش صنعت و ۱۷ و نیم درصد به بخشکشاورزیاختصاص دارد.

۳۷ و شش دهم درصد شاغلان به طور معمول بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می کنند.

نرخ بیکاری در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی و در میان زنان در مقایسه با مردان بیشتر است.

بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله هم نشان می دهد که ۲۴ و سه دهم درصد جمعیت فعال این گروه سنی بیکار هستند.

نرخ مشارکت اقتصادی هم در پاییز امسال ۲ و چهار دهم درصد کاهش داشته است.

ارسال نظر