|
|
کدخبر: ۹۲۵۲۰

زن محجبه فرانسوی به دلیل استفاده از روبنده به یک ماه حبس تعلیقی و پرداخت جریمه نقدی ۱۵۰ یورویی محکوم شد.

به گزارشامید، ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه با اعلام این خبر افزود: دادگاهی در ورسای، ˈکاساندرا بلنˈ ۲۰ ساله را به دلیل توهین به پلیسی که قصد داشت هویت وی را شناسایی کند و نیز به دلیل استفاده از روبنده که استفاده از آن در اماکن عمومی فرانسه ممنوع است، گناهکار دانست.

وی پیشتر به پرداخت ۵۰۰ یورو به دلیل توهین به پلیس و پرداخت ۱۵۰ یورو به دلیل استفاده از روبندهمحکومشده بود.

بلن با استناد به این که قانون منع استفاده از حجاب کامل و سراسری با آزادی های فردی و همچنین قانون اساسی فرانسه مغایر است تقاضای فرجام کرد اما دادگاه ورسای تقاضای تجدید نظر وی را رد کرد.

پلیس فرانسه در ماه ژوئیه گذشته همزمان با ماه رمضان، در منطقه تراپ در ایولین در استان ایل دو فرانس با این زن مسلمان درگیر شد. پس از آن این منطقه تا مدت ها شاهداعتراضمسلمانان به اقدامات اسلام ستیزانه و خشونت آمیز علیه بانوان مسلمان و محجبه بود.

فرانسه آوریل سال ۲۰۱۱ قانون منع استفاده از روبنده در اماکن عمومی را به تصویب رساند که بر پایه آن زنان مسلمان در صورت استفاده از برقع در اماکن عمومی تا سقف ۱۵۰ یورو جریمه شده و به گذراندن یک دوره آموزشی شهروندی مجبور خواهند شد.

این قانون همواره از سوی زنان مسلمان مغایر آزادی های فردی قلمداد شده و مورد اعتراض قرار گرفته است.

ارسال نظر