|
|
کدخبر: ۱۰۴۵۳۸

بررسی‌های جدید دانشمندان نشان می‌دهد که گفتن برخی از کلمات در برخی از زمان‌ها مناسب نیست و بهتر است افراد از گفتن آن‌ها خودداری کنند.

به گزارشامیدبه نقل از باشگاه خبرنگاران، دعوا و مشاجره‌های لفظی در بین زوج‌ها گاهی باعثایجاد تداخل و ناهماهنگی در رابطه آن‌ها می‌شود که دانشمندان به این نتیجه رسیده‌اند هنگام دعوا به یادآوردن نکات منفی طرف مقابل در ذهنمان بیشتر می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهند هنگام دعوا و مشاجره سطح استرس بدن افزایش می‌یابد و صحبت کردن و داد زدن باعثافزایش هرچه بیشتر تعادل می‌شود و دانشمندان دریافته‌اند داد زدن و صحبت کردن با لفظ بد احتمال بروز " سکته " و " بیماری قلبی " را افزایش می‌دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهند افرادی که هنگام دعوا سکوت می‌کنند و از ادامه مشاجره جلوگیری می‌کنند افراد سالمتری هستند و موفقیت‌های بیشتری را در زندگی خود کسب می‌کنند.

نتایج مطالعات نشان می‌دهند براساس پژوهش‌ها افرادی که در جمع‌های دوستانه بیش از حد به گفتگو و بحثمی‌پردازند افراد اعتماد کمتری به آن‌ها پیدا می‌کنند و اینگونه افراد باید از گفتن هرگونه بحثی در جمع(برای نشان دادن خود در جمع) جلوگیری کنند.

ارسال نظر