|
|
کدخبر: ۱۴۸۶۷۹

عکس > عکاسی - همشهری آنلاین - یونس شکرخواه: می گویند تنها صداست که می ماند؛ اینجا هم صدا مانده است و هم رادیوها؛ تلفن ها؛ هم گرامافون های قدیمی؛ هم میکروفون ها و… باید خودتان بروید و ببینید. اگر مشهد هستید؛ حتما به این گالری هم سری بزنید.

یک گالری

چیزی شبیه به موزه

یک گالری

چیزی شبیه به موزه

یک گالری

چیزی شبیه به موزه

یک گالری

چیزی شبیه به موزه

یک گالری

چیزی شبیه به موزه

یک گالری

چیزی شبیه به موزه

یک گالری

چیزی شبیه به موزه

یک گالری

چیزی شبیه به موزه

یک گالری

چیزی شبیه به موزه

یک گالری

چیزی شبیه به موزه

این گالری که بی شباهت به یکموزهکوچک نیست یک مجموعه خصوصی غنی از ابزارهای قدیمی ارتباطی است که شاید خود مشهدی ها هم چندان اطلاعی از آن نداشته باشند؛ اگر داشتند حتما این گالری مشتاقان بی شماری را به خود جذب می کرد.

نشانی گالری فرهود مشهد این است:

میدان گنبد سبز؛ خیابان آخوند خراسانیشانزده، کوچه شهید اسلامی؛ شماره ۷۳

ارسال نظر