|
|
کدخبر: ۱۵۰۴۸۹

۵۰ سال اعتیاد به مواد مخدر

دور هم جمع شدند تا حرف های دل شان را برای هم بازگو کنند

به گزارشافکارنیوز، همه جور آدمی بود، از جوان ۲۰ ساله تا پیرمرد ۶۵ ساله که جز مواد مخدر و دیوارهای زندان چیزی ندیده بودند. دور هم جمع شدند تا حرف های دل شان را - که تا به حال کسی گوش نکرده بود - برای هم بازگو کنند و با شناسنامه ای جدید به خانه بازگردند.

لینک فیلم

ارسال نظر