|
|
کدخبر: ۱۶۳۹۷۱

عکس > عکاسی - همشهری آنلاین: دیدن زیبایی های آسمان شب در مناطقی بدون آلودگی نوری صفای دیگری دارد، اما این به آن معنی نیست که آسمان شهرها دیدنی نیستند، تنها کافی است کمی نوع نگاه خود را تغییر دهید.

رد ستارگان در آسمان

ردپای ستارگان در آسمان شهر

رد ستارگان در آسمان

ردپای ستارگان در آسمان شهر

رد ستارگان در آسمان

ردپای ستارگان در آسمان شهر

رد ستارگان در آسمان

ردپای ستارگان در آسمان شهر

رد ستارگان در آسمان

ردپای ستارگان در آسمان شهر

رد ستارگان در آسمان

ردپای ستارگان در آسمان شهر

رد ستارگان در آسمان

ردپای ستارگان در آسمان شهر

براساس گزارش میل آنلاین، جاستین نگ عکاسی است که برای ثبت زیبایی های آسمان شب در شهرها، برای هر عکسی که به ثبت می رساند دوساعت زمان صرف کرد تا بتواند حرکات سیاره ها و ستاره ها را در تصاویرش در کنار ساختمان های شهر به ثبت برساند.

باوجود اینکه عکاسی از رد ستاره ها که به واسطه نوردهی طولانی مدت و چرخش مداری زمین قابل ثبت هستند، عکاسی رایحی است، اما نگ با افزایش شدت نور و رنگ تصاویرش چهره ای متفاوت زا ار آسمان شبهای سنگاپور به تصویر کشیده است.

ارسال نظر