|
|
کدخبر: ۱۶۹۲۶۸

نتایج تحقیقات جدید حاکی از آن است که به زودی تشخیص افسردگی از طریق آزمایش خون امکان پذیر خواهد شد.

خبرگزاری مهر: در حالی که آزمایش خون برای بیماری های روحی تا همین اواخر غیر ممکن تلقی می شد، پژوهش های محققان دانشکده پزشکی دانشگاه وین نشان داد در اصل افسردگی می تواند به این شیوه نیز تشخیص داده شده و این شیوه تشخیصی می تواند در آینده نه چندان دور واقعیت یابد.

پژوهشگران توضیح دادند که انتقال دهنده سروتونین(SERT)، پروتئینی در غشای سلولی است که حمل و نقل انتقال دهنده عصبی سروتونین(هورمون شادی) را به سلول ها تسهیل می کند.

گیرنده سروتونین در مغز شبکه های افسردگی عصبی تنظیم می کند و بیماری های افسرده کننده می توانند مکررا به دلیل نبود سروتونین بروز کنند. در نتیجه گیرنده سروتونین می تواند هدفی برای ساخت داروهای ضد افسردگی مهم باشد.

گیرنده سروتونین علاوه بر مغز، در مقادیر زیاد در دیگر عضو های بدن از جمله روده ها و خون نیز وجود دارد.

مطالعات اخیر نشان داده است که گیرنده سروتونین در خون دقیقا مانند عملکرد خود در مغز، کار می کند. این گیرنده در خون، مطمئن می شود که پلاکت های خونی غلظت مناسب سروتونین را در پلاسمای خون حفظ می کنند.

محققان از تصویربرداری MRI مغزی و بررسی های دارویی برای نشان دادن وجود ارتباط نزدیک بین سرعت جذب سروتونین در پلاکت های خونی و عملکرد شبکه افسردگی در مغز استفاده کردند. این شبکه افسردگی " شبکه پیش فرض حالت روحی " نام گرفته است.

یافته های پژوهش های سالهای اخیر نشان داده است که این شبکه در طول فرایندهای فکری پیچیده که برای سطوح مناسب غلظت این گیرنده ها ضروری است، به طور فعالی سرکوب می شود. محققان دریافتند به طور جالبی بیماران مبتلا به افسردگی نمی توانستند این شبکه را در طول پردازش فکری سرکوب کنند از این رو افکار منفی و تاملات به سراغشان آمده و همچنین غلظت این گیرنده ها نیز کاهش می یابد.

" لوکاس پزاواس " از دانشکده روانشناسی زیستی در دانشگاه وین گفت: این نخستین مطالعه ای است که توانسته فعالیت شبکه افسردگی مهمی را در مغز با استفاده از آزمایش خون پیش بینی کند.

ارسال نظر