|
|
کدخبر: ۱۷۱۰۴۳

شما در این بازی در جهانی آزاد و ۳ بعدی تا می توانید با سرعت حرکت می کنید و ماموریت های مختلفی که به شما داده می شود را به پایان می رسانید.

به گزارشافکارنیوز؛ Police Car Driver Simulator یکی از بهترین بازی های شبیه ساز ماشین پلیس می باشد.

در این بازی در جهانی آزاد و ۳ بعدی باید تا می توانید با سرعت حرکت کنید و ماموریت های مختلفی که به شما داده می شود را به پایان برسانید. در طول بازی باید از تپه ها، جاده ها و خیابان های مختلف عبور نمایید.

لینک دانلود

ارسال نظر