|
|
کدخبر: ۱۷۳۳۱۱

سلامت > عمومی - همشهری آنلاین: رییس سازمان غذا و دارو درباره چگونگی استفاده بیماران بستری فاقد دفترچه بیمه از داروها و وسایل پزشکی گران قیمت در قالب طرح تحول سلامت، گفت: افراد فاقد دفترچه حتی روی تخت بیمارستان بیمه شده و از مزایای طرح مذکور بهره مند خواهند شد.

ایسنا نوشت: دکتر رسول دیناروند تاکید کرد: طرح بیمه کردن افراد فاقد بیمه در حال انجام است و تمام این افراد تا پایان امسال به صورت رایگان بیمه می شوند.

وی درباره چگونگی پرداختی بیماران بستری بابت استفاده از داروها و تجهیزات پزشکی گران قیمت در قالب اجرای طرح تحول نظام سلامت، گفت: اساس این طرح آن است که بیمار هیچ هزینه ای بیش از ۱۰ درصد را پرداخت نکند. این پرداختی در مورد بیماران دارای دفترچه روستایی که در قالب نظام ارجاع در بیمارستان ها بستری می شوند، تنها پنج درصد خواهد بود.

وی افزود: به ویژه در بیمارستان های تخصصی و قطب که اقدامات تخصصی و فوق تخصصی انجام می دهند تا قبل از پانزدهم اردیبهشت ماه بخش زیادی از هزینه داروها و وسایل پزشکی گران قیمت توسط مردم پرداخت می شد؛ چرا که مابه التفاوت قیمت آن ها یا تحت پوشش بیمه نبود یا قیمت شان بالاتر از قیمت پایه ای بود که بیمه ها قبول داشتند.

دیناروند تاکید کرد: اما از روز پانزدهم تمام این موارد را خود بیمارستان بر عهده می گیرد و در قبض صادره برای بیمار ذکر می شود که این موارد از محل یارانه ها جبران می شود. دولت این موضوع را تصویب کرده و ما نیز پیش پرداخت را برای دانشگاه ها ابلاغ کرده ایم. به این ترتیب برای آغاز طرح، بودجه کافی دراختیار بیمارستان ها قرار دارد.

ارسال نظر