|
|
کدخبر: ۱۷۸۱۲۹

غرب زدگی که روزبه روز بین جوانان مابیشتر می شود محصول روشنفکرانی است که فقط به دنبال متفاوت بودن از بقیه هستند.

به گزارش امید نیوز - کشور ما از سال ۹۳ با پدیده‌ای به نامازدواج سفیدروبرو شد که در آن دختر و پسر بدون هیچگونه تعهد شرعی و قانونی زیر یک سقف با هم زندگی مشترکشان را آغاز می‌کنند.

این عدم تعهد باعثمی‌شود آنها هر زمان که بخواهند به راحتی از هم جدا شوند. به قول خودشان این عمل دیگر دردسرهای قانونی و تعهدهای زندگی شرعی را ندارد و همچنین لازم نیست هزینه‌های گزاف عروسی پرداخت شود. این راهکار برای خیلی از جوانان برای فرار ازطلاق و مهریه است حتی برای هوس بازی بیشتر و عدم قید به فرد مشخصی است آن ها راهی را میروند که حتی غربی ها از آن پشیمان هستند ومنجر به فروپاشی عنصر خانواده در فرهنگشان شده و حالا بعضی از جوانان ما راهی را می روند که درست برعکس نسخه دین و فرهنگ ایرانیمان است وبسیاری از روانشناسان از اثرات تخریب کننده در شخصیت افراد و ضربه های جبران ناپذیری که در یاد و خاطره فرد تاپایان عمر او می ماند واین ازدواج که حتی اسم ازدواج هم نمی توان برای آن گذاشت را به سیاهی تبدیل می کند. ازدواج سفید، تهدید جدید نهاد خانواده در ایران است. شاید از تهدید هم باید پا را فرا‌تر گذاشت؛ کابوس هولناک نهاد خانواده. اگر تا یکی دو سال پیش از جامعه‌شناسان خانواده و از مسوولان حقوقی می‌پرسیدید مهم‌ترین آسیبی که خانواده ایرانی را تهدید می‌کند، به اتفاق از طلاق نام می‌بردند.

ارسال نظر