|
|
کدخبر: ۱۷۸۴۵۱

مورتن راستاد(Morten Rustad) بیش از ۱۲ هزار مایل را پیمود و حدود ۲۰ هزار عکس را در طول بازه یک ساله گرفت و این ویدیوی تایم لپس دیدنی از تغییر فصول و آب و هوا در کشور نروژ را تهیه کرد.

مورتن راستاد(Morten Rustad) بیش از ۱۲ هزار مایل را پیمود و حدود ۲۰ هزار عکس را در طول بازه یک ساله گرفت و این ویدیوی تایم لپس دیدنی از تغییر فصول و آب و هوا در کشور نروژ را تهیه کرد.

لینک مشاهده فیلم:https: / / www. aparat. com / video / video / embed / vt / frame / pid / ۱۲۵۳ / showadstart / yes / showvideo / yes / videohash / X۵lM۰? data[as] = ۱

ارسال نظر