|

نروژ :

  • رکوردمهاجرت افغان ها

    شورای پناهندگان نروژ می گوید که از زمان به قدرت رسیدن طالبان، 300000 افغان از مرز عبور کرده اند.

  • تایم لپس تغییر آب و هوا در نروژ / فیلم

    مورتن راستاد(Morten Rustad) بیش از ۱۲ هزار مایل را پیمود و حدود ۲۰ هزار عکس را در طول بازه یک ساله گرفت و این ویدیوی تایم لپس دیدنی از تغییر فصول و آب و هوا در کشور نروژ را تهیه کرد.

  • جاده ای عجیب و رویایی در نروژ + تصاویر

    این اتوبان نمونه ای بارز از هنر مهندسین نروزی ست که در عرصه جاده سازی و به خصوص پلسازی پیاده کرده اند!