|
|
کدخبر: ۱۷۸۷۰۸

تصور اینکه نتوانیم بخوابیم خیلی سخت و استرس زاست اما هنگام روبرو شدن با آن چه گونه برخورد کنیم تا برطرف شود.

به گزارش امیدنیوز تصور اینکه نتوانیم بخوابیم خیلی سخت و استرس زاست اما هنگام روبرو شدن با آن چه گونه برخورد کنیم تا برطرف شود.

این ویدئو را ببینید.

ارسال نظر