|
|
کدخبر: ۱۷۸۷۲۵

محققان داشگاه توکیو دستگاهی ابداع کردند که به مردم اجازه مزه کردن غذاها را در فضای مجازی میدهد.

به گزارش امیدنیوز محققان داشگاه توکیو دستگاهی ابداع کردند که به مردم اجازه مزه کردن غذاها را در فضای مجازی میدهد.

این ویدئو را ببینید.

ارسال نظر