|
|
کدخبر: ۱۷۸۹۶۲

تایج یک پژوهش جدید نشان می دهد که گرایش به کارهای پرخطر، رفتارهای بدون فکر و یا بی قیدی، بخشی اجتناب ناپذیر از دوران نوجوانی نیست و امکان تربیت مغز و کنترل هیجان خطرپذیری و مقاومت در برابر جذابیت آن وجود دارد.

به نقل از سرویس روانشناسی امید نیوز، بر اساس اعلام موسسه ملی بهداشت روان آمریکا، مغز در دوره نوجوانی همچنان در حال تکامل است و تا اوایل دهه ۲۰ سالگی شبیه مغز بزرگسالان به نظر نمی رسد. یکی از نتایج این تاخیر را می توان تمایل نوجوانان به انجام فعالیت های بدون فکر و مبادرت به کارهای پرخطر دانست اما بر اساس یک پژوهش جدید که در مجله Developmental Science منتشر شد، این تمایل مهار شدنی است. در پژوهش یک گروه بین المللی، پژوهشگران متوجه شدند که به رغم داشتن مغزهایی که نوجوانان را بیشتر مستعد خطرپذیری می کند، اما بی پروایی جزء اجتناب ناپذیری از دوران نوجوانی نیست و به عبارت دیگر، داشتن یک مغز مستعد خطرپذیری یا رفتارهای بدون فکر، لزوما به معنی ناتوانی نوجوان در کنترل خود نیست. در این پژوهش بیش از پنج هزار نوجوان در سراسر جهان مورد بررسی قرار گرفتند و بررسی ها نشان داد که اگر چه رفتار پرخطر نوجوانان را در سراسر جهان وسوسه می کند، اما همه آنها واکنش یکسانی نشان نمی دهند و دو عامل فرهنگ و فرصت می تواند تاثیر مهار کننده داشته باشد. همچنین بر اساس این پژوهش نوجوانان در جوامعی که بزرگسالان بر انتخاب های افراد جوان تاثیر دارند، کمتر دچار وسوسه رفتارهای پرخطر می شوند. هنوز مسائل ناشناخته زیادی در مورد ساختار مغز نوجوانان وجود دارد اما این مطالعه نشان می دهد که تغییراتی که رخ می دهد نتیجه عوامل بسیاری از جمله ویژگی های ذاتی، سابقه شخصی، خانواده، دوستان، جامعه، و فرهنگ است.

ارسال نظر