|
|
کدخبر: ۲۴۴۷۲

بزرگترین ستاره شناخته شده کیهان با پرتاب کردن لایه های بیرونی مملو از مواد غنی شده به فضا به مرحله نهایی مرگ نزدیک شد.

به گزارشامید، اخترشناسان با استفاده از تلسکوپ VST رصدخانه جنوبی اروپا در شیلی موفق به مطالعه بزرگترین خوشه ستاره یی در کهکشان راه شیری موسوم به Westerlund۱ شدند که مجموعه ای متشکل از چند صد هزار ستاره در فاصله ۱۶ هزار سال نوری از زمین است.

محققان با بررسی ابر ستاره W۲۶ که در مرکز این خوشه ستاره یی واقع شده است، متوجه احاطه شدن این ستاره به وسیله ابر بزرگ و درخشانی از گاز هیدروژن شدند.

پهنای ستاره غول پیکر W۲۶، هزار و ۵۰۰ برابر خورشید است که آن را به بزرگترین ستاره شناخته شده در کیهان تبدیل می کند؛ این ابرغول سرخ در حال نزدیک شدن به مراحل پایانی حیات و منفجر شدن به شکل یک ابرنواختر است.

در تصویر جدید از خوشه ستاره یی Westerlund۱ و ابر غول سرخ W۲۶، سحابی یونیزه شده به رنگ سبز درخشان دیده می شود و با وجود اندازه بزرگ، این خوشه تا حدودی کم نور به نظر می رسد، چرا که گاز و گرد و غبار اطراف آن باعثپنهان شدن در نور مرئی از زمین شده اند.

در بیانیه انجمن سلطنتی نجوم انگلیس تأکید شده است: ستارگان با جرمی ده ها برابر بزرگتر از خورشید از عمر بسیار کوتاه تری در مقایسه با ستارگان کم جرم برخوردار هستند؛ عمر برخی از ستارگان ابر پرجرم کمتر از چند میلیون سال است و در پایان عمر، این ستارگان بسیار ناپایدار شده و مقادیر قابل توجهی از مواد لایه های خارجی خود را به فضا پرتاب می کنند.

این نخستین «سحابی یونیزه» در اطراف یک ابرغول سرخ محسوب می شود که شانس جدیدی را برای بررسی چگونگی کنده شدن لایه های خارجی ستاره W۲۶ و ستارگانی از این دست پیش از تبدیل شدن به ابرنواختر و پرتاب مواد به فضای بین ستاره یی، فراهم می کند.

مشاهده لحظه مرگ این ستاره عظیم به دانشمندان برای درک بهتر نحوه بذرپاشی کیهان توسط مواد تشکیل دهنده ستارگان پر جرم و در حال مرگ که به شکل گیری سیارات سنگی و حتی حیات منجر می شوند، کمک می کند.

ارسال نظر