|
|
کدخبر: ۱۸۱۲۷۹

مدیرعامل راه‌آهن با بیان اینکه در سال گذشته 47 میلیون تن بار توسط راه‌آهن جابجا شد گفت: تا سه سال آینده باید 120 میلیون تن بار از طریق ریل و راه‌آهن جابجا شود و ظرفیت موجود در حال حاضر 100 میلیون تن بار است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا سعید محمدزاده امروز در ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل ریلی با اشاره به افزایش خطوط راه آهن و افزایش سهم ریل از بار و مسافر اظهار داشت: در سال گذشته ۱۳۰۰ کیلومتر خط آهن جدید ساخته شد که ۵۰۰ کیلومتر آن توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و ‌نقل و ۸۰۰ کیلومتر آن توسط راه آهن به احداث رسید.

وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای جدید راه آهن برای تامین مالی پروژه‌ها استفاده از ظرفیت بازار سرمایه است گفت: به کمک سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به دنبال توسعه ناوگان ریلی هستیم و برای مدل‌های تامین مالی از بازار سرمایه کمک خواهیم گرفت.

محمدزاده با اشاره به سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران گفت: تعرفه‌های حمل بار برای واگن‌های دارای بار در سال جاری کاهش می‌یابد و همین سیاست‌های تشویقی باعث افزایش جابجایی بار و مسافر از طریق راه‌آهن شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه درسال ۹۵ میزان جابجایی بار از طریق ریل به ۴۰ میلیون تن بار و در سال گذشته به ۴۷ میلیون تن بار رسید.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن ادامه داد: از ۲۲ میلیارد تن کیلومتر حمل بار سال ۹۲ به ۳۰.۳ میلیارد تن بار در سال ۹۶ رسیدیم.

محمدزاده با بیان اینکه در سه سال آینده باید به جابجایی ۱۲۰ میلیون تن بار در سال در بخش ریلی برسیم گفت: امکان جذب بیش از ۱۰۰ میلیون تن بار در حال حاضر وجود دارد.

وی افزود: برای اولین بار است که با استفاده از ظرفیت ماده ۶۷ قانون موفق شدیم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در راه‌آهن از طریق بازار سرمایه ضمانت کنیم.

 

 

ارسال نظر