|
|
کدخبر: ۱۰۴۶۶۳

سفیر اتحادیه اروپا اضافه کرد: «اگر اسرائیل به ساخت شهرک ها در کرانه باختری رود اردن ادامه بدهد و گفت وگوهای صلح نیز با شکست مواجه شود بیم آن می رود که در نهایت شرایطی ایجاد شود که اسرائیل در آن بیش از پیش منزوی گردد.»

به گزارشامیدبه نقل از تسنیم، اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه، به فلسطینی ها واسرائیلیها درخصوص متوقف شدن مذاکرات به اصطلاح «صلح» هشدار داد.

به گزارش «رویترز»، «لارس فابورگ اندرسن» سفیر اتحادیه اروپا در سرزمین های اشغالی گفت: «در صورتی که مذاکرات صلح متوقف شود، طرفین مذاکرات صلح فلسطین و اسرائیل بهای گزافی را خواهند پرداخت؛ زیرا منافع تجاری و کمک های اتحادیه اروپا نیز متوقف می شود.»

اندرسن افزود: «ما به طرفین تصریح کردیم که درصورت به بن بست رسیدن این مذاکرات، بهای گزافی می پردازند.»

سفیر اتحادیهاروپااضافه کرد: «اگر اسرائیل به ساخت شهرک ها در کرانه باختری رود اردن ادامه بدهد و گفت وگوهای صلح نیز با شکست مواجه شود بیم آن می رود که در نهایت شرایطی ایجاد شود که اسرائیل در آن بیش از پیش منزوی گردد.»

ارسال نظر